Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.Internetinės parduotuvės www.azijosgroziopaslaptys.lt (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Parduotuvėje.

2. Parduotuvė turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.

3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

Svarbi informacija! 

Dėl koronaviruso Lietuvoje paskelbus karantiną, imamės visų prevencijos priemonių ne tik darbuotojų, bet ir klientų bei visuomenės sveikatos saugumui užtikrinti.

Primename, kad prekių pristatymas į paštomatus lieka vienu saugiausių būdų, nes jis leidžia išvengti tiesioginio kontakto.

 

 

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti , įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardutuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna minimaliai reikalingą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.

6.5. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Prekių grąžinimas

1. Perkant parduotuvėje www.azijosgroziopaslaptys.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei, kuri pgl. LR teisės aktus gali buti grąžinama, suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

    Reikia būtinai per 7 d. susisiekti el. paštu  azijosgroziopaslaptys@gmail.com arba telefonu 0037060889175, 00370 60108748 ir aprašyti, paaiškinti jūsų situaciją. 
    Reikia nurodyti pirktos prekės pavadinimą ir pridėti pirkimo įrodymą.
    Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Taip pat:

  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės, įpakavimas ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo gauta - kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.
  • Jei prieš tai išvardintos sąlygos yra įvykdytos, turėtumėte užpildyti prašymą grąžinti prekę.
  • Gavę prekę ir įsitikinę, kad prekė yra nenaudota, per 24 kalendorines dienas grąžinsime pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą.

3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti ant prekės pakuotės.

4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.

5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

I. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ar paslaugas vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (bankiniu pavedimu),  mokejimai.lt Paysera sistema arba grynais pristatymo metu.

Mūsų parduotuvėje galite saugiai atsiskaityti už prekes ar paslaugas kadangi naudojamas Paysera saugių atsiskaitymų sprendimas.

II. Duomenys pavedimams:

Pardavėjas:

Elena Ivanova,

Kodas: Nuolatinio Lietuvos gyventojo ndividualios

veiklos vykdymo pažyma Nr. 681893,

Bankas: Swedbank AB,

Banko sąskaita: LT407300010092729299,

Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT22.

Mokant pavedimu būtinai nurodykite pastabose užsakymo Nr.

 

III. Už prekes ir paslaugas galite atsiskaityti PAYPAL: kamilla.lt@mail.ru, pastabose nurodykite užsakymo Nr. 

Po apmokėjimo per Paypal sistemą, parašykite el. paštu: azijosgroziopaslaptys@gmail.com arba praneškite tel. 00370 608 89175. 

 

3. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

4. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo suformavimo dienos, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, nepranešęs apie tai Pirkėjui.

VII. Prekių pristatymas

1. Parduotuvė nurodo pristatymo terminą prie prekių ar paslaugų. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė susisiekia su Klientu ir siūlo geriausią sprendimą.

2. Paprastai, jeigu prekė yra sandėlyje ji išsiunčiama pirkėjui tą pačią arba sekančią dieną. Jeigu prekės sandelyje tuo metu nėra ji gali būti išssiųsta po 3-5 d. d. arba kai prekė atsiranda pas Pardavėją. 

3. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 48 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

4. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.

7. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:

1) LP Express, OMNIVA kurjeris jūsų nurodytu adresu perkant prekių iki 54,99 eur. 3,99 eur., 1-2 d. d., nuo 65 eur - NEMOKAMAI!

2) LP Express, OMNIVA paštomatai paštomatai perkant prekių iki 47,99 eur. 2,10 eur., 1-2 d. d., nuo 48 eur. - NEMOKAMAI!

Išsiuntus siuntą, Jūs elektroniniu paštu gausite siuntos numerį, tad savo siuntos būseną visada galėsite sekti LP Express informacinėje sistemoje https://www.lpexpress.lt/lt/psearch.html

www.omniva.lt


 

 
 

3) Lietuvos paštas, registruota siunta, 1,99 eur., 3-5 d.d.

4) Nemokamas atsiėmimas Lazdynuose arba Lukiškių g. 5 būtina išanksto susitarti, per 1-3 d. d.

5) Elektroninė knyga, pristatymas jūsų nurodytu el. paštu.

6) Konsultacija Skype: elenita.lt - išanksto susitarus dėl laiko, būtinas užrašymas. 

7. Pasirinkę paslaugą LP Express paštomatai arba www.omniva.lt  turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį LP Express Paštomatą. Kaip naudotis paštomatu galite skaityti čia:

https://www.lpexpress.lt/lt/Naudojimosi-instrukcijos.html#ATSIEMIMAS

www.omniva.lt 

 

8. Nemokamas pristatymas nuo 55 eurų (išskyrus Neringą).

Pasirinkus pristatymą Neringos savivaldybėje, pristatymas kainuos 10 Eur. Pasirinkus pristatymą Neringoje prašome susisiekti nurodytu el. paštu arba telefonu.  

 

PRISTATYMAS Į UŽSIENĮ PIRMENYBINIS, REGISTRUOTAS LIETUVOS PAŠTU - 12 eurų.

Galimi pristatymo variantai per kurjerį, tam susisiekite prašome el. paštu arba tel. 00370 608 89175.

Prekės pristatomos į užsienio valstybes registruotu, pirmenybiniu siuntimu Lietuvos paštu, kurjeriu.

Apmokėti galima taip pat ir Paypal (į kamilla.lt@mail.ru ) - po to parašykite prašom į mailą: azijosgroziopaslaptys@gmail.com

 

9. Atsiimdami prekes, būtinai patikrinkite, ar jos tvarkingos, ir tik tuomet pasirašykite. Jeigu trūksta prekių arba jos sugadintos pašto, pašto kurjerio pristatymo momentu, dėl prekių gavimo kurjeriui nepasirašinėkite, o prašykite apiforminti prekių sugadinimą arba trūkumą.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

VI. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu azijosgroziopaslaptys@gmail.com arba telefonu Nr. +370 60889175.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.

Informuojame, kad pirkėjai, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į Pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, turi teisę kreiptis dėl ginčo sprendimo į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.